Vi sparar data i cookies för att förbättra din upplevelse av hemsidan. Läs mer

OK

Bygga permanenthus

Alla Sommarnöjens hus är isolerade för behagligt boende året om. De senaste åren har allt fler också valt våra hus för permanentboende. Trots detta har vi valt att kalla våra hus för fritidshus. Skälet är att vi då kan utforma dem precis som våra kunder vill ha dem.

Hur ett hus bebos och hur det är benämnt i bygglovsansökan är två separata frågor. Det är tillåtet att bo permanent i ett fritidshus lika väl som det går utmärkt att använda ett permanenthus för fritidsboende.

Boverkets byggregler, BBR, innehåller ett stort antal krav och råd gällande bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning. Om man i en bygglovsansökan ansöker om att bygga ett permanenthus behöver huset ­– utöver att uppfylla alla generella krav i BBR – också följa de bestämmelser som är specifika för permanenthus. Anger man fritidshus kan man, men behöver inte, följa dem.

Ett hus som i bygglovsansökan anges som permanenthus ska vara tillgänglighetsanpassat, ha energideklaration och följa specifika regler om rumsstorlek och förvaringsmöjlighet. Ansöker man istället om ett fritidshus är man befriad från detta. Detta ger frihet att välja de rumsstorlekar och den förvaring man själv önskar och t ex ha mycket stora glaspartier i huset.

En detaljplan kan inte hindra att människor att flytta in som permanentboende i sina fritidshus. I vissa områden, där kommunen vill stimulera till inflyttning av permanentboende av skatteskäl eller för att finansiera en utveckling i infrastruktur, kan detaljplanen till exempel begränsa storleken för nybyggda fritidshus men ha generösa byggrätter för permanenthus. Detta kan vara ett skäl till att man önskar söka bygglov för ett permanenthus istället för ett fritidshus.

Om det krävs att något av våra hus ska ansökas som permanenthus adderar vi normalt 50 mm extra isolering i golv och tak, installerar ett vattenburet uppvärmningssystem och gör en energideklaration. Vi justerar också planlösningen efter kraven på tillgänglighet och rumsanvändning vilket innebär att en del modeller får något större badrum och sovrum och bredare innerdörrar.

De flesta som väljer våra hus för permanentboende väljer att inte söka bygglov för permanenthus. De föredrar flexibiliteten som kommer av att slippa de ytterligare kraven. Redan i standardutförande har våra hus bättre isolering än de allra flesta permanenthus som är byggda på 1900-talet. Beroende på var i landet ditt permanenta boende ska vara kan vi addera isolering och eventuellt vattenburen golvvärme efter dina önskemål.

Publicerad: 2019-10-14


Kontakta oss

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp

Alternativt skicka oss din fråga eller mötesförfrågan så svarar vi skriftligen

E-postadress