Snällare mot planeten

Massiva golvtiljor kan slipas när de blir slitna och riktiga snickerier
kan restaureras. Nästa generation ska inte behöva ett nytt hus när
de flyttar in. Ju längre huset står, desto bättre för planeten.

VÅRA HÅLLBARA HUS

Arbetar man i naturen lär man sig respektera den. De flesta hus byggs där de ska stå. Byggmaterial transporteras i omgångar efter när de ska användas. De olika hantverkarna – snickare, elektriker, rörmokare, målare, plåtslagare, takläggare – reser till bygget över dagen. Fritidshus byggs ofta en bit bort från städerna där material köps in och hantverkarna bor. Då blir det många och långa transporter, nästan alltid med bil.

Våra hus byggs inomhus i vår fabrik. Vi beställer material och monterar ihop det på en plats. Att bygga hus där vår personal bor minskar koldioxidutsläppen från transporter. Dessutom får våra medarbetare arbeta nära sina hem, och mer tid med sina familjer.

Vi bygger våra hus med tanke på hur de
ska fungera när de har förlorat sin glans.

Från fabriken levereras ditt hus med en enda transport. Eftersom huset lyfts på plats uppifrån blir inte den känsliga naturen på ditt lantställe till en sliten byggarbetsplats. Skonsamt för miljön, både lokalt och globalt.

Vi försöker använda material som är naturliga, giftfria och förnyelsebara. Fasader behandlas med naturlig slamfärg eller tjärfärg. Våra färger innehåller inte plast eller koppar, som kan skada vattenlevande organismer. I alla val av produkter väljer vi det mer miljövänliga alternativet, som t ex isolering tillverkad av återvunnet material.

Trä från nordiska träslag används genomgående i våra hus – i stommar, ytterväggar, innerväggar, golv och nästan all inredning. Träd tar upp koldioxid när de växer och lagrar kolet i träet. Att använda trä håller ner energiförbrukningen samtidigt som kol binds. Och trä är naturligtvis det mest förnyelsebara av material.

Med tiden börjar livet slita på ett hus oavsett hur gediget det är. Därför bygger vi våra hus med tanke på hur de ska fungera när de har förlorat sin glans. Massiva golvtiljor kan slipas när de blir slitna och riktiga snickerier kan restaureras. Nästa generation ska inte behöva ett nytt hus när de flyttar in. Ju längre huset står, desto bättre för planeten.

Arkitektur har betydelse för hållbarhet. Fina proportioner och balanserade former uppskattas över generationerna. Hus byggda med omsorg och med äkta material vill man inte byta ut. Minnena har satt sig i väggarna.