Vi sparar data i cookies för att förbättra din upplevelse av hemsidan. Läs mer om användningen av cookies och hur du kan anpassa dessa.

OK

Integritetspolicy

Giltighetsdatum: 25/5/2018
Meddelandeversion 1.0

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Sommarnöjen Scandinavia AB
Sankt Eriksgatan 112
113 31 Stockholm
08-410 715 00

Josefine Rudenstam
josefine@sommarnojen.se
073-392 24 09

Detta dokument styr integritetsmeddelandet för vår webbplats sommarnojen.se. Vårt integritetsmeddelande förklarar vilka personuppgifter och icke personrelaterade uppgifter vi kan komma att samla in från dig, hur vi samlar in uppgifterna, hur vi skyddar dem, hur vi kan komma att dela dem, hur du kan komma åt och ändra dem samt hur du kan begränsa vårt delande av dem. Vårt integritetsmeddelande förklarar även vissa lagstadgade rättigheter som du har med avseende på dina personuppgifter. Alla termer i versaler som inte definieras häri har samma innebörd som på de andra platser på webbplatsen som de definieras.

Dina rättigheter

När du använder vår webbplats och skickar personuppgifter till oss kan det hända att du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och andra lagar. Beroende på den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter kan du ha vissa eller alla av följande rättigheter:

Rätten att bli informerad

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi samlar in från dig och om hur vi behandlar dem.

Rätt till tillgång

Du har rätt till bekräftelse av att dina personuppgifter behandlas och till möjligheten att komma åt dina personuppgifter.

Rätt till korrigering

Du har rätt att korrigera dina personuppgifter om de är oriktiga eller ofullständiga.

Rätt till borttagning (rätt att glömmas bort)

Du har rätt att begära borttagning eller radering av dina personuppgifter om det inte finns några övertygande skäl för oss att fortsätta behandlingen av dem.

Rätt till begränsad behandling

Du har rätt att ”blockera” eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. När dina personuppgifter är begränsade har vi rätt att lagra dina uppgifter, men inte att behandla dem vidare.

Rätt till uppgiftsportabilitet

Du har rätt att begära och ta del av de personuppgifter du tillhandahåller oss med samt att använda dem för dina egna ändamål. Vi tillhandahåller dig med dina uppgifter inom 30 dagar från begäran. Du kan begära dina personuppgifter genom att kontakta oss med hjälp av informationen längst upp i detta integritetsmeddelande.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter av följande skäl:

 • behandlingen baserades på legitima intressen eller genomförande av en uppgift som ligger i allmänhetens intresse/myndighetsutövning (inklusive profilering),
 • direkt marknadsföring (inklusive profilering),
 • behandling för vetenskaplig/historisk forskning och statistik,
 • rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande och profilering.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på en automatisk behandling, inklusive profilering, som har rättsliga följder för dig eller som påverkar dig väsentligen på annat vis.

Lämna in ett klagomål till myndigheter

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheter om dina uppgifter inte har behandlats i enlighet med dataskyddsförordningen. Om tillsynsmyndigheterna inte tar itu med ditt klagomål på ett tillfredsställande vis, kan du ha rätt till domstolsprövning.

Mer information om dina lagstadgade rättigheter finns på https://goo.gl/F41vAV

Definitioner

”Icke personrelaterade uppgifter” är uppgifter som inte på något vis identifierar personen i fråga. 
”Personuppgifter” syftar på alla uppgifter som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person (en ”registrerad”). En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, med hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en identifierare online eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten tillhörande den fysiska personen. Personuppgifter är på många sätt detsamma som uppgifter som kan identifiera personen. Personuppgifter är dock med allmänt och omfattar fler uppgifter. En ”besökare” är någon som surfar på vår webbplats. En ”medlem” är någon som har registrerat sig hos oss för att använda eller köpa våra tjänster och produkter. Termen ”användare” är en gemensam identifierare för besökare och medlem.

Ämnen som omfattas i vårt integritetsmeddelande

Uppgifter vi samlar in
Vår användning av cookies
Så används dina uppgifter
Lagring och förstörelse av dina personuppgifter
Uppdatering av dina personuppgifter
Återkallelse av ditt medgivande till användning av dina personuppgifter
Skydd för tredje parts sekretessrättigheter
Spåra inte inställningar
Länkar till andra webbplatser
Skydd av barns integritet
Vår e-postpolicy
Vår säkerhetspolicy
Användning av ditt kreditkort
Överföring av personuppgifter från EU
Ändringar i vårt integritetsmeddelande

Uppgifter vi samlar in

I allmänhet kontrollerar du mängden och typen av uppgifter som du tillhandahåller oss med när du använder vår webbplats.

Rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på medgivande.

Vad händer om du inte ger oss dina personuppgifter?

Om du inte tillhandahåller oss med tillräckliga personuppgifter kan det hända att vi inte kan tillhandahålla dig med alla våra produkter och tjänster. Du kan emellertid öppna och använda vissa delar av webbplatsen utan att ge oss några personuppgifter.

Vi samlar in dina personuppgifter på följande vis:

Automatisk information
Vi får automatiskt information från din webbläsare eller mobilenhet. Denna information innefattar namnet på den webbplats som du kom till vår webbplats ifrån samt namnet på den webbplats som du besöker när du lämnar vår webbplats. Denna information kan även innehålla datorns IP-adress/den proxyserver du använder för att ansluta till internet, namnet på din internetleverantör, den typ av webbläsare du använder, den typ av mobilenhet du använder, datorns operativsystem samt information om din surfaktivitet när du använder vår webbplats. Vi använder all denna information till att analysera trender bland våra användare för att förbättra vår webbplats.

När du öppnar och använder vår webbplats
När du öppnar och använder vår webbplats och godkänner användningen av cookies, kan de hända att vissa sådana cookies innehåller dina personuppgifter.

Vår användning av cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten bit data eller en textfil som laddas ner till din dator eller mobilenhet när du öppnar vissa webbplatser. Cookies kan innehålla text som kan läsas av den webbserver som placerade ut cookien hos dig. Texten i cookien består i allmänhet av en sekvens bokstäver och siffror som identifierar din dator eller mobilenhet. Den kan även innehålla annan information. Genom att acceptera vår användning av cookies ger du oss och tredje parter som vi samarbetar med tillstånd att placera, lagra och komma åt vissa eller alla cookies som beskrivs nedan på din dator.

Strikt nödvändiga cookies

Dessa cookies krävs för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt, till exempel för att visa innehåll, logga in, validera din session, svara på dina förfrågningar gällande tjänster och andra funktioner. De flesta webbläsare kan ställas in på att avaktivera användning av cookies. Om du avaktiverar dessa cookies kan det dock hända att du inte kan komma åt funktioner på vår webbplats korrekt eller inte alls.

Prestandacookies

Dessa cookies samlar in information om användningen av webbplatsen, såsom besökta sidor, trafikkällor, användarnas intressen, innehållshantering och annan webbplatsstatistik.

Funktionella cookies

Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg användarens val, som till exempel språk, användarnamn och andra personliga val, under användningen av webbplatsen. De kan även användas för att leverera tjänster, som till exempel för att låta en användare skapa ett blogginlägg, lyssna på ljud eller titta på videoklipp på webbplatsen.

Mediacookies

Dessa cookies kan komma att användas för att förbättra webbplatsens prestanda och för att tillhandahålla särskilda funktioner eller särskilt innehåll. De kan placeras ut av tredje part som tillhandahåller oss med tjänster eller av vårt företag.

Marknadsförande eller riktade cookies

Dessa cookies placeras vanligtvis ut och används av marknadsföringsbolag för att skapa en profil av dina intressen på webben och för att lägga ut annonser på andra webbplatser som relaterar till dina intressen. Du kommer att se mindre reklam om du avaktiverar dessa cookies.

Sessionscookies

Dessa cookies gör det möjligt för webbplatser att länka en användares handlingar under en surfsession. De kan användas för ett antal ändamål, som till exempel för att komma ihåg vad en användare har lagt i sin varukorg under besöket på en webbplats. Sessionscookies gör det även möjligt att känna igen användare när de navigerar på en webbplats, så att eventuella artikel- eller sidbyten användaren gör registreras. Sessionscookies upphör efter varje surfsession och lagras därmed inte under en längre tid.

Beständiga cookies

Dessa cookies lagras på en användares enhet mellan surfsessioner, vilket gör att webbplatsen kan komma ihåg användarens inställningar och handlingar på hela sajten (eller i vissa fall på flera olika sajter). Beständiga cookies kan användas för ett antal ändamål, inklusive att komma ihåg användarens val och inställningar vid användning av en webbplats samt för att rikta reklam mot användaren.

Vi kan även använda cookies för:

 • att identifiera vilka områden du besöker på vår webbplats,
 • att anpassa innehåll som du ser på vår webbplats,
 • att analysera vår webbplats,
 • remarketing av våra produkter eller tjänster,
 • att komma ihåg dina preferenser, inställningar och inloggningsuppgifter,
 • riktad reklam och för att visa annonser som är kopplade till dina intressen,
 • affiliatemarknadsföring,
 • att göra det möjligt för dig att lämna kommentarer,
 • att göra det möjligt för dig att dela innehåll på sociala nätverk.

De flesta webbläsare kan ställas in på att avaktivera användning av cookies. Om du avaktiverar cookies kan det dock hända att du inte kan komma åt funktioner på vår webbplats korrekt eller inte alls.

Webbsignaler

Vi kan även använda oss av en teknik som kallas webbsignaler för att samla in allmän information om din användning av vår webbplats och din användning av specialerbjudanden eller nyhetsbrev. Med hjälp av informationen vi samlar in med webbsignaler kan vi statistiskt övervaka antalet personer som öppnar våra e-postmeddelanden. Med hjälp av webbsignaler kan vi även få bättre förståelse för beteendet hos våra kunder, medlemmar och besökare.

Integritetsmeddelande gällande Google Annonser och Googles Display-nätverk

Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder cookies för att visa annonser som baseras på användarens tidigare besök på vår webbplats. Googles användning av DoubleClick-cookien gör det möjligt för dem och deras partners att visa annonser för våra användare baserat på deras besök på vår webbplats och/eller andra webbplatser på internet. Användare kan välja att inte använda DoubleClick-cookien för intressebaserad marknadsföring genom att gå till http://www.aboutads.info/choices/ Europeiska användare går till http://www.youronlinechoices.eu

Integritetsmeddelande gällande Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics för att samla in information om användningen av vår webbplats. Google Analytics samlar in information från användare, som till exempel ålder, kön, intressen, demografi, hur ofta de besöker vår webbplats, vilka sidor de besöker samt vilka andra webbplatser de har besökt innan de kom till vår webbplats. Vi använder informationen vi får från Google Analytics till analys av trafik, remarketing av våra produkter och tjänster till användare, förbättring av vår marknadsföring, reklam och till förbättring av vår webbplats. Vi har aktiverat Google Analytics reklamfunktioner, som till exempel remarketing med Google Analytics, intrycksrapportering med Googles Display-nätverk och Google Analytics demografi- och intresserapportering. Google Analytics samlar endast in den IP-adress som tilldelades dig den dag du besökte vår webbplats, inte ditt namn eller andra identifierande uppgifter. Vi kombinerar inte den information som samlas in med hjälp av Google Analytics med personuppgifter. Även om Google Analytics placerar en permanent cookie på din webbläsare för att identifiera dig som en unik användare nästa gång du besöker vår webbplats, kan cookien inte användas av någon annan än Google. Google använder även specifika identifierare för att samla in information om användningen av vår webbplats. Mer information om hur Google samlar in och behandlar dina uppgifter finns på https://www.google.com/policies/privacy/partners/
Du kan förhindra att Google Analytics använder dina uppgifter genom att återkalla ditt medgivande på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Remarketing

Varför ser jag annonser från Google för produkter som jag har tittat på?
Vår webbplats använder en remarketingtjänst. Vår remarketingtjänst tillhandahålls av Google och andra företag som visar våra annonser på webbplatser över internet. Med remarketing kan det hända att du ser annonser för våra produkter som du har tittat på. Anta till exempel att du besöker en webbplats som säljer datorer, men du köper inte någon dator vid det första besöket på webbplatsen. Webbplatsens ägare kan tänkas vilja uppmuntra dig att besöka webbplatsen igen och köpa en dator genom att visa sina annonser för dig igen på andra webbplatser du besöker. Vi använder oss av remarketing för liknande ändamål. För att detta ska kunna ske läser Google en cookie som redan finns på din webbläsare, eller så placerar de en cookie på webbläsaren när du besöker vår webbplats eller andra webbplatser som använder sig av remarketing. Du kan återkalla ditt medgivande till Googles användning av cookies och remarketing via den här länken: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en, eller så kan du återkalla medgivandet genom Network Advertising Initiative på: http://optout.networkadvertising.org/#!/

Facebook Remarketing

Det kan hända att tredje part, inklusive Facebook, använder cookies, webbsignaler och andra lagringstekniker för att samla in eller ta emot uppgifter från vår webbplats och andra platser på internet, och använda de uppgifterna till att tillhandahålla statistiktjänster och riktade annonser. Med Facebook Remarketing kan det hända att du ser våra annonser på Facebook efter att du har besökt vår webbplats. För att detta ska kunna ske använder Facebook en pixel för anpassade målgrupper som aktiveras när en besökare landar på en webbplats och en unik cookie placeras på användarens webbläsare. Inriktning med Facebooks lookalike-målgrupper gör det möjligt för oss att visa annonser på Facebook för personer som liknar de som redan har besökt eller genomfört köp på vår webbplats. Om du vill återkalla ditt medgivande till Facebooks insamling och användning av uppgifter för riktade annonser, går du till: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Så används dina uppgifter

Vi använder de uppgifter vi får om dig till att:

 • tillhandahålla de produkter och tjänster som du har begärt eller köpt från oss,
 • skräddarsy och anpassa vårt innehåll,
 • genomföra förbättringar av webbplatsen,
 • kontakta dig angående uppdateringar av vår webbplats, våra produkter och våra tjänster,
 • lösa problem och tvister,
 • kontakta dig angående marknadsföring och reklam som vi tror kan vara av intresse för dig.

Kommunikation och e-post

När vi kommunicerar med dig om vår webbplats använder vi den e-postadress som du uppgav när du registrerade dig som medlem eller användare. Vi kan även komma att skicka e-postmeddelanden till dig med information om kampanjer på webbplatsen eller med erbjudanden från oss eller våra närstående bolag, såvida inte du har valt att inte ta emot sådan information. Du kan när som helst ändra dina kontaktuppgifter via ditt konto eller genom att skicka ett e-postmeddelande med din begäran till oss på: josefine@sommarnojen.se
Delning av uppgifter med närstående bolag och andra tredje parter
Vi säljer inte och hyr inte ut dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte. För sammanställning av data kan vi dock använda dina icke personrelaterade uppgifter, vilka kan komma att säljas till andra parter efter vårt eget gottfinnande. Sammanställda data innehåller inte några av dina personuppgifter. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredjeparts tjänsteleverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla oss med tjänster. Sådana tredjeparts tjänsteleverantörer kan innefatta, men är inte begränsade till: betalningsförmedlare, webbanalysföretag, reklamnätverk, call centers, datahanteringstjänster, helpdesk-leverantörer, revisorer, advokatbyråer, leverantörer av varukorg och e-post samt fraktbolag.

Delning av uppgifter med Facebook och Google i marknadsföringssyfte

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part för marknadsföring mot likande målgrupper. Marknadsföring mot liknande målgrupper kallas även marknadsföring mot lookalike-målgrupper. Tredje parter som vi delar dina personuppgifter med för sådan typ av marknadsföring innefattar Facebook och/eller Google. Med användning av dina personuppgifter för marknadsföring mot liknande målgrupper, eller marknadsföring mot lookalike-målgrupper, kan vi hitta nya målgrupper (användare och kunder) med liknande intressen som du har, vilket gör att vi kan förbättra våra marknadsföringstjänster. Dina personuppgifter delas endast med Facebook och Google för den här typen av marknadsföring. Genom att använda vår webbplats och godkänna vårt integritetsmeddelande ger du ditt medgivande till att dina personuppgifter används i marknadsföringssyften som beskrivs i detta avsnitt.

Lagstadgat utlämnande av uppgifter

Det kan hända att vi är skyldiga enligt lag att lämna ut dina personuppgifter om sådant utlämnande (a) krävs enligt dom, lag eller annat rättsligt förfarande, (b) krävs för att bistå tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter eller statliga kontrollorgan, (c) krävs för att utreda brott mot eller på annat vis verkställa våra juridiska villkor, (d) krävs för att skydda oss mot rättsliga åtgärder eller anspråk från tredje part, inklusive dig och/eller andra användare eller medlemmar, eller (e) krävs för att skydda lagstadgade rättigheter, personlig/fast egendom eller personlig säkerhet för vårt företag, våra användare, våra anställda och närstående bolag.

Utlämnande till efterträdare

Om vårt företag helt eller delvis säljs till eller går samman med ett annat företag som då blir ansvarigt för att tillhandahålla dig med webbplatsen, behåller vi rätten att överföra dina personuppgifter till det nya företaget. Det nya företaget behåller rätten att använda dina personuppgifter i enlighet med villkoren i detta integritetsmeddelande samt att ändra detta integritetsmeddelande.
Vi behåller även rätten att överföra dina personuppgifter om vårt företag ansöker om konkurs och vissa av eller alla våra tillgångar säljs till en annan individ eller verksamhet.

Diskussionsforum

Vår webbplats kan erbjuda möjligheten för användare att kommunicera med varandra genom diskussionsforum eller andra mekanismer. Vi filtrerar inte och övervakar inte det som publiceras i sådana diskussionsforum. Om du väljer att göra inlägg i sådana diskussionsforum bör du vara försiktig när du uppger personuppgifter, då sådan information inte skyddas av vårt integritetsmeddelande. Vi är heller inte ansvariga om du väljer att lämna ut dina personuppgifter genom sådana inlägg. Dessutom kan det hända att personuppgifter som du lägger ut på vår webbplats för publicering är tillgängliga världen över genom internet. Vi kan inte förhindra att andra använder eller missbrukar sådana uppgifter.

Lagring och förstörelse av dina personuppgifter

Vi lagrar inte uppgifter som vi samlar in från dig (inklusive dina personuppgifter) längre än vad som krävs för juridiska, affärsmässiga eller skattemässiga ändamål. Uppgifterna kan lagras i elektroniskt format, pappersformat eller i en kombination av båda. När dina uppgifter inte längre behövs förstör eller raderar vi dem.

Uppdatera dina personuppgifter

Du kan uppdatera dina personuppgifter med hjälp av tjänster på vår webbplats. Om det inte finns några sådana tjänster kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längst upp i detta integritetsmeddelande, så hjälper vi dig. Vi kan dock behålla dina personuppgifter för att verkställa våra avtal och för att efterleva eventuella rättsliga förpliktelser.

Återkallelse av ditt medgivande till användning av dina personuppgifter

Du har rätt att när som helst återkalla ditt medgivande till vår användning av dina personuppgifter. Sådan återkallelse påverkar inte utlämnanden som är tillåtna enligt lag, inklusive, men inte begränsat till: (i) utlämnanden till närstående bolag och affärspartners, (ii) utlämnanden till tredjeparts tjänsteleverantörer som tillhandahåller oss med vissa tjänster, såsom kreditkortstjänster, datasystemtjänster, frakt, datahanteringstjänster, (iii) utlämnanden till tredje part i den mån som krävs för att uppfylla dina önskemål, (iv) utlämnanden till statliga myndigheter eller brottsbekämpande organ, eller enligt vad tillämplig lag föreskriver, (v) tidigare genomförda utlämnanden till tredje part eller (vi) utlämnanden till tredje part i samband med efterföljande tävlingar eller kampanjer som du kan välja att ta del av, eller erbjudanden från tredje part som du kan välja att utnyttja. Om du vill återkalla ditt medgivande till vår användning av dina personuppgifter, ber vi dig skicka ett e-postmeddelande med din begäran till:
 josefine@sommarnojen.se

Skydd för tredje parts sekretessrättigheter

Om några inlägg du gör på vår webbplats innehåller information om tredje part, måste du se till att ha tillstånd att inkludera sådan information i inlägget. Även om vi inte är juridiskt skyldiga för handlingar som utförs av våra användare, tar vi bort inlägg vi görs uppmärksamma på om sådana inlägg bryter mot andra personers sekretessrättigheter.

Spåra inte inställningar

Vissa webbläsare har inställningar som gör det möjligt för dig att begära att vår webbplats inte spårar rörelsen på webbplatsen. Vår webbplats lyder inte sådana inställningar när de överförs till och upptäcks av vår webbplats. Information om hur du stänger av spårningsfunktioner och andra säkerhetsinställningar i din webbläsare hittar du i webbläsarens bruksanvisning.

Länkar till andra webbplatser

Det kan hända att vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Sådana webbplatser ligger utom vår kontroll och omfattas inte av vårt integritetsmeddelande. Sådana webbplatser har sannolikt sina egna integritetsmeddelanden. Vi har inget ansvar för sådana webbplatser, utan vi tillhandahåller länkar till sådana webbplatser enbart för din bekvämlighets skull. Du bekräftar att din användning av och tillgång till dessa webbplatser sker helt på egen risk. Det är ditt ansvar att granska integritetsmeddelanden för dessa webbplatser för att se hur de behandlar dina personuppgifter.

Skydd av barns integritet

Även om vår webbplats inte har utformats för användning av personer under 16 år förstår vi att barn under 16 år kan försöka använda webbplatsen. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år. Om du är förälder eller förmyndare och tror att ditt barn använder vår webbplats, ber vi dig att kontakta oss. Innan vi tar bort några uppgifter kan det hända att vi ber dig om identitetsbevis för att förhindra skadlig borttagning av kontoinformation. Om vi upptäcker att ett barn använder webbplatsen tar vi bort hans/hennes uppgifter inom en rimlig tidsperiod. Du bekräftar att vi inte verifierar åldern på våra användare och att vi inte är skyldiga att göra det.

Vår e-postpolicy

Du kan alltid avanmäla dig från att få fler e-postmeddelanden från oss eller våra närstående bolag. Vi säljer inte, hyr inte ut och byter inte bort din e-postadress till utomstående tredje parter utan ditt tillstånd, såvida inte vårt företag säljs, överförs eller ansöker om konkurs.

Vår säkerhetspolicy

I uppbyggnaden av vår webbplats har vi vidtagit säkerhetsåtgärder av branschstandard och använt autentiseringsverktyg för att skydda dina personuppgifter. Vi och de tredje parter som tillhandahåller oss med tjänster upprätthåller även tekniska och fysiska kontroller för att skydda dina personuppgifter. När vi samlar in dina kreditkortsuppgifter genom vår webbplats krypterar vi dem innan de förs vidare över internet med hjälp av teknik av branschstandard för genomförande av säkra transaktioner online. På grund av internets natur kan vi tyvärr inte garantera att dina personuppgifter inte går förlorade eller missbrukas, eller att de överförs helt säkert. Vi råder dig starkt att skydda lösenord du har för vår webbplats och att inte dela det med någon. Du bör alltid logga ut från vår webbplats när du har använt den, särskilt om du delar eller använder en dator på en offentlig plats.

Överföring av personuppgifter från EU

Personuppgifter som vi samlar in från dig kan lagras, behandlas och överföras mellan länder som vi är verksamma inom, särskilt Sverige. EU anser inte att USA och vissa andra länder har en tillräckligt hög skyddsnivå för personuppgifter, i enlighet med artikel 45 i dataskyddsförordningen. Vårt företag åberopar undantag för särskilda situationer i enlighet med beskrivningen i artikel 49 i dataskyddsförordningen. För kunder och användare inom EU kan det hända att personuppgifter, med medgivande, överförs utanför EU till USA och andra länder. Vi använder dina personuppgifter till att tillhandahålla varor, tjänster och/eller information som du begär från oss, för att ingå avtal med dig eller för att tillgodose legitima intressen hos vårt företag på ett sätt som inte uppväger dina friheter och rättigheter. Där vi överför, behandlar eller lagrar dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda uppgifterna. Vi använder uppgifter som vi samlar in från dig i enlighet med vårt integritetsmeddelande. Genom att använda vår webbplats, våra tjänster eller våra produkter samtycker du till överföringen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i detta avsnitt.

Ändringar i vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta integritetsmeddelande. Om vårt företag beslutar sig för att ändra detta integritetsmeddelande, lägger vi ut ändringarna på vår webbplats så att våra användare och kunder alltid är medvetna om vilka uppgifter vi samlar in, använder och lämnar ut. Om vi skulle besluta oss för att lämna ut eller använda dina personuppgifter på ett sätt som skiljer sig från det som specificerades när uppgifterna samlades in, meddelar vi detta i förväg via e-post (som skickas till den e-postadress som du angett på ditt konto). I övrigt använder och utlämnar vi våra användares och kunders personuppgifter i enlighet med det integritetsmeddelande som gäller när uppgifterna samlas in. I samtliga fall innebär din fortsatta användning av webbplatsen, tjänsterna och produkterna efter ändringar i integritetsmeddelandet att du godkänner sådana ändringar.

Frågor om vårt integritetsmeddelande

Om du har frågor om vårt integritetsmeddelande ber vi dig kontakta oss med hjälp informationen längst upp i detta integritetsmeddelande.

Vill du hellre prata med oss?

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp inom kort.

Alternativt skicka oss din fråga eller boka ett personligt möte så svarar vi skriftligen.

E-postadress

Nyhetsbrev

Vill du få senaste nytt om fritidshus och Attefallshus?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress*