juni 9, 2023

Regler för fritidshus

Vilka regler gäller för vårt fritidshus? Vad får vi bygga på vår tomt? Vilken byggrätt har vi? Vad säger reglerna om att bygga fritidshus nära stranden?

Detta är bland de vanligaste frågorna vi får från våra kunder. Ibland är svaret på frågorna enkla och tydliga. Ibland måste vi lägga ned en del arbete för att förstå fullt ut vilka regler som gäller för ditt fritidshus.

Detaljplanerat område

Det första vi måste förstå är om din fastighet ligger i detaljplanerat område eller inte. Om det finns en detaljplan sätter den ramarna för vad du får bygga på tomten. Vissa detaljplaner anger bara hur stort man får bygga, t ex 120 kvm, 70+30 kvm eller 20 % av tomtytan. Det kan också finnas regler om antal byggnader, t ex att det endast får finnas ett bostadshus på tomten eller att det får finnas två uthus.

Många detaljplaner har regler hur högt man får bygga. Med höjd menas oftast byggnadshöjd som är höjden mellan medelmarknivå och takfoten, dvs där väggen och taket möts. Ibland finns regler för typ av tak (som t ex sadeltak), om minsta eller högsta takvinkel, antal våningar eller inredd vind. En del detaljplaner går längre och anger hur vissa detaljer i byggnaden ska utformas. Det kan handla om t ex fasadmaterial, takbeklädnad och kulörer. I vissa fall finns formuleringar om att nya hus ska passa med befintlig bebyggelse eller kulturmiljön.

En detaljplan rymmer också en plankarta. Den visar det område på tomten där du får placera bygglovspliktiga hus. Ibland finns ytor markerade med kryss där man endast får sätta vissa typer av byggnader, t ex uthus. Ofta, speciellt mot allmänna vägar, grannar och vatten, finns prickmarkerade ytor. Där kan man inte få bygglov. Kryss- och prickmarkerad mark är dock inget hinder mot att placera byggnader som tillåts strida mot detaljplan – Attefallshus och friggebodar (läs mer om Attefallsregler).

I den bästa av världar är detaljplanen entydig så att det går att utforma ett hus enligt den. Dock är en del detaljplaner ålderdomliga, har ett kryptiskt språk som ger utrymme för kommunen att tolka den på olika sätt. Här blir kommunikationen mellan vår arkitekt och handläggaren särskilt viktig så att vi kan argumentera för ett hus som ligger så nära dina önskemål som möjligt.

Strandskydd – vad säger reglerna om att bygga fritidshus nära stranden inom planlagt område?

Att en sjönära fastighet ligger i detaljplanerat område innebär att strandskyddet är ersatt av detaljplanens regler. Det är plankartan som reglerar var på tomten du får bygga. På många sjönära tomter är området närmast stranden markerat med prickar på plankartan, så kallad prickmark. Det betyder att man inte kan söka bygglov där.

Attefallsreglerna har dock förtur framför detaljplanens regler. Det gör att sådana begränsningar inte gäller Attefallshus (och inte heller friggebodar). På en sjötomt kan det med andra ord vara möjligt att bygga ett Attefallshus och en friggebod på prickmark precis vid vattnet. Detta förutsätter dock att de andra villkoren om Attefallshus är uppfyllda, t ex maximalt avstånd till huvudbyggnaden.

Vad betyder utökad eller minskad bygglovsplikt?

För att komplicera det hela, kommunen kan också besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Minskad bygglovsplikt innebär att det inte behövs bygglov för åtgärder som kräver det i vanliga fall. Utökad bygglovsplikt innebär att det behövs bygglov för åtgärder som inte kräver det i vanliga fall. Det kan t ex gälla bygge av Attefallshus.

Att bygga utanför planlagt område

Om det inte finns någon detaljplan för din fastighet är förutsättningarna annorlunda. Många fastigheter på landet är inte planlagda och det betyder att varje bygglovsansökan bedöms individuellt. Det är både bra och dåligt. Bra för att du i teorin kan få bygga det du önskar. Dåligt för att du inte säkert kan veta hur kommunen kommer att bedöma dina planer förrän din ansökan har prövats.

Regler för komplementhus

Utanför planlagt område tillåts en huvudbyggnad per fastighet. Vid sidan av denna tillåts ofta en eller flera komplementbyggnader som ska placeras i anslutning till huvudbyggnaden. Begreppet ”anslutning till” har en bred tolkning men handlar normalt om att de ska placeras i samma bebyggda del av tomten och inte i andra änden.

En vanlig praxis för komplementbyggnader är att de ska vara tydligt underordnade huvudbyggnaden i storlek. En enkel tumregel kan vara att den största komplementbyggnaden tillåts vara upp till hälften så stor som huvudbyggnaden. Har du exempelvis en huvudbyggnad på 80 kvm har du goda förutsättningar att få bygga ett komplementhus på 40 kvm.

Huvudbyggnaden får inredas som ett bostadshus med badrum och kök. Komplementhus däremot, får vanligen inte inredas som bostadshus. Det betyder att badrum godkänns men inte kök. Däremot kan mindre pentryn med exempelvis kyl och häll godkännas även i komplementhus.

Vad är ett förhandsbesked?

En del tomtägare väljer att söka förhandsbesked för att, med enkla ritningar, ta reda på om det som önskar överhuvudtaget är möjligt. Efter ett positivt förhandsbesked för en viss storlek av hus på en viss plats kan man sedan söka bygglov inom två år.

Då ett förhandsbesked ofta tar lika lång tid som ett bygglov och ändå kräver en bygglovsansökan därefter, går vi generellt in och prövar bygglov direkt. Vår arkitekt för sedan en dialog med handläggaren, lyssnar och gör eventuella modifieringar för att finna den bästa lösningen för vår kund.

Hjälp med bygglovsprocessen

Vi hjälper våra kunder genom hela processen – från första idéer till inflyttning. Våra projektledare och arkitekter har omfattande erfarenhet av bygglovs- och strandskyddsärenden över hela landet.

Vi undersöker regelverket för din fastighet och praxis i ditt område och ger dig sakkunniga rekommendationer om ditt projekt. Därefter tar vi ansvar för dina ansökningar och kontakterna med kommunen för att dig bästa förutsättningar för att få bygga det du önskar.

Läs mer om regler för Fritidshus på Boverkets hemsida >

oktober 24, 2023

8 fördelar med att äga ett Attefallshus

Läs mer

oktober 17, 2023

5 inredningstips för ditt fritidshus

Läs mer
Inredningstips för ditt fritidshus

oktober 17, 2023

Så skapar du den perfekta avkopplingen i ditt fjällhus

Läs mer
Bild på ett fjällhus i vinterlandskap

september 28, 2023

5 fördelar med att äga ett nyckelfärdigt fritidshus

Läs mer
5 fördelar med att äga ett nyckelfärdigt fritidshus

januari 15, 2023

Interiörstilar som passar din smak

Läs mer

januari 13, 2023

Flexibel betalningsplan

Läs mer

januari 13, 2023

Trygga villkorade avtal

Läs mer

januari 10, 2023

Fasta och transparenta priser

Läs mer

december 21, 2022

Nyckelfärdigt hus eller Totalansvar?

Läs mer

december 21, 2022

Anpassa planlösning efter tomt

Läs mer

juli 2, 2022

Levererar vi till dig?

Läs mer

juli 2, 2022

Utvändiga material

Läs mer

Naturen som arkitekt

Våra hus har vackra proportioner och detaljer som håller över tid. Det betyder enkla former, enhetliga material och lugn fönstersättning.

Läs mer om vår arkitektur
Våra hus har vackra proportioner och detaljer som håller över tid. Det betyder enkla former, enhetliga material och lugn fönstersättning.

Luta dig tillbaka

Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid – och ge lika mycket bekymmer – som en permanent bostad. Vi tar hand om allting för dig.

Läs mer om vår enkla process
Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid – och ge lika mycket bekymmer – som en permanent bostad. Vi tar hand om allting för dig.

Hus som tål livet på landet

Våra hus tillverkas inomhus under perfekta förhållanden och vi är kompromisslösa i valet av träkvalitet och detaljer. Väljer man bra material håller huset längre. Det är inte svårare än så.

Läs mer om vår kvalitet
Våra hus tillverkas inomhus under perfekta förhållanden och vi är kompromisslösa i valet av träkvalitet och detaljer. Väljer man bra material håller huset längre. Det är inte svårare än så.

Snällare mot planeten

Arbetar man i naturen lär man sig respektera den. Vår byggmetod med minimala transporter är skonsam för miljön och bevarar naturen på ditt lantställe.

Läs mer om hållbarhet och miljö
Arbetar man i naturen lär man sig respektera den. Vår byggmetod med minimala transporter är skonsam för miljön och bevarar naturen på ditt lantställe.
Våra hus har vackra proportioner och detaljer som håller över tid. Det betyder enkla former, enhetliga material och lugn fönstersättning.

Naturen som arkitekt

Våra hus har vackra proportioner och detaljer som håller över tid. Det betyder enkla former, enhetliga material och lugn fönstersättning.

Läs mer om vår arkitektur
Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid – och ge lika mycket bekymmer – som en permanent bostad. Vi tar hand om allting för dig.

Luta dig tillbaka

Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid – och ge lika mycket bekymmer – som en permanent bostad. Vi tar hand om allting för dig.

Läs mer om vår enkla process
Våra hus tillverkas inomhus under perfekta förhållanden och vi är kompromisslösa i valet av träkvalitet och detaljer. Väljer man bra material håller huset längre. Det är inte svårare än så.

Hus som tål livet på landet

Våra hus tillverkas inomhus under perfekta förhållanden och vi är kompromisslösa i valet av träkvalitet och detaljer. Väljer man bra material håller huset längre. Det är inte svårare än så.

Läs mer om vår kvalitet
Arbetar man i naturen lär man sig respektera den. Vår byggmetod med minimala transporter är skonsam för miljön och bevarar naturen på ditt lantställe.

Snällare mot planeten

Arbetar man i naturen lär man sig respektera den. Vår byggmetod med minimala transporter är skonsam för miljön och bevarar naturen på ditt lantställe.

Läs mer om hållbarhet och miljö

Så går det till

Vägen till nytt hus

Så här ser vår enkla process ut steg för steg.

Nyckelfärdigt hus eller Totalansvar?

Välj en samarbetsform som passar dig.

Fasta och transparenta priser

Läs om våra priser och ladda ner prislista.

Trygga avtal

Våra villkorade avtal gör processen trygg.

Flexibel betalningsplan

Betala ditt hus i samma takt som det tillverkas.

Sommarnöjens ansvar

Ansvar för ditt hus i upp till 10 år.

Vägen till nytt hus

Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid och ge lika mycket bekymmer som att uppföra en permanentbostad. Sommarnöjen gör processen enklare. Vår tydliga process innebär att du kan luta dig tillbaka och låta oss göra jobbet. Din personliga projektledare kommer guida dig genom processen.

 

Så här ser vår enkla process ut steg för steg

Nyckelfärdigt hus eller Totalansvar?

Välj mellan tre smidiga sätt att anlita oss. Nyckelfärdigt hus är mest ekonomisk. Med Totalansvar behöver du göra någonting själv. Och med Totalansvar Fast pris ingår dina byggherrekostnader, markarbeten och anslutningar av el och VA i priset.

Läs om våra samarbetsformer och välj den som passar dig bäst. Vilken du än väljer får du en tydlig process och transparenta kostnader.

 

 

Läs mer och jämför våra avtalsformer

Fasta och transparenta priser

Vårt grundpris inkluderar ett nyckelfärdigt hus i naturmaterial. Priset på huset är fast och inga dolda poster tillkommer. Trailertransport över hela Sverige ingår, likaså kranen som lyfter huset till din tomt. Väljer du tjänsten Totalansvar ingår också projektledning, kvalitetskontroll och ansvar för markarbeten på tomten, grund och anslutningar av el och VA. Väljer tjänsten Totalansvar Fast pris ingår också arbetena i priset, liksom dina byggherrekostnader.

 

Läs om våra priser och ladda ner en prislista

Trygga avtal

När du har tecknat ett avtal med oss rekognoserar vi vägen till din tomt och säkerställer att kranlyft fungerar. Därefter påbörjas processen med bygglov, bygganmälan och eventuella andra ansökningar. Skulle transporten inte gå att genomföra eller huset inte få byggas hävs givetvis ditt husköp. 

 

Läs om våra avtal

Flexibel betalningsplan

Du betalar ditt hus i fyra steg, i samma takt som kostnaderna för tillverkningen uppstår. Detta ger lägst kostnad för dig. Om du känner dig tryggare eller din bank föredrar kan du också välja att betala 90 % av beloppet efter leverans. 

 

Så här ser vår betalningsplan ut

 

 

Sommarnöjens ansvar

Varje arbetsmoment i ditt hus kontrolleras i fabriken för att finishen ska hålla högsta kvalitet. När huset är klart granskas det av en oberoende besiktningsman. Väljer du Nyckelfärdigt hus är vi ansvariga för tillverkningsfel i tre år. Med Totalansvar är vårt ansvar tio år och omfattar även markarbeten, grund och anslutningar som har utförts av lokala entreprenörer.

Läs mer om ansvar och garanti

    VILL DU VETA MER ELLER BOKA ETT MÖTE?

    Ställ en fråga eller lämna dina uppgifter så tar vi kontakt med dig.


      Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

      Få inspiration, nyheter och kommande husvisningar direkt i inkorgen.