november 1, 2021

Tips för tomtköpare

Hur värderar du läget?

När man har valt en tomt är läget den faktor som inte går att förändra. Det gäller läget i stort – avståndet till hemmet, trakten och omgivningarna – likväl som den enskilda tomtens läge – utsikten, insynen och solförhållandena. Därför är det klokt att initialt fokusera på att finna en plats där man vill vistas länge.

Priset på tomter avgörs i stort av avståndet till landets största städer och avståndet till vatten. Inom sin budget får de flesta tomtköpare därför göra sin egen prioritering mellan att få närmare till landet eller resa längre för att få en finare tomt och mer sjökontakt. Denna prioritering är personlig och påverkas av ens livsstil, hur ofta man kommer att åka till landet på helgerna, hur länge man vill vistas där och vad man värdesätter mest när man är på landet.

Går det att leverera ett färdigt hus tomten?

Ett platsbyggt hus i lösvirke kan uppföras på de mest otillgängliga platser. Samtidigt ger våra modulbyggda hus stora fördelar. Byggtiden på tomten blir minimal, liksom åverkan på naturen och miljöpåverkan av transporterna. Och, inte minst, din totalkostnad blir minst 30 % lägre än för ett likadant hus som byggs på plats.

För att kunna leverera ett modulbyggt hus får avståndet mellan platsen där en mobilkran kan lyfta från och byggplatsen inte vara alltför långt. De flesta av våra standardmodeller kan lyftas åtminstone 20-25 meter och genom att dela upp husen i mindre moduler kan vi oftast lyfta i 50 meter. Detta gäller från en bilväg där en lastbil och kran kan köra eller från en strand där vi kan lyfta från en båt.

Att veta om det är möjligt att leverera ett modulbyggt hus till tomten du funderar på – eller om det krävs att man bygger på plats – är viktigt eftersom det har stor ekonomisk påverkan. Att avgöra det själv är svårt då det dels handlar om att väga in faktorer som vägbredd, kurvor och lyftavstånd, dels är beroende av den modulstorlek som ditt önskade hus kan levereras i. Kontakta därför oss innan du bestämmer dig för en tomt så gör vi bedömningen åt dig. Då kan vi också ge dig transportkostnaden för det hus du önskar och uppskatta kostnaden för kranen.

Vad kostar markarbeten och grund?

Generellt är markarbeten kostsamma, svåra att få fasta priser på och förfular. Ju mindre markarbeten du behöver göra på tomten, desto bättre både för din plånbok och naturen.

Det är bättre att anpassa hus till tomten än tvärtom. Med god planering av en arkitekt kan man utforma och placera hus utan kostsamma markingrepp i naturen, sprängning och markhöjning.

Bland många andra fördelar är en plintgrund bra även när marken är kuperad. Räkna med i genomsnitt 2.000 kr per kvadratmeter byggyta för grunden, om ingen markberedning som sprängning, fyllning eller trädfällning krävs. Dragning av el och VA mellan huset och anslutningspunkten kostar i genomsnitt 1.500 kr per meter medan inkopplingen när huset har levererats görs på några timmar.

Vad kostar enskilt avlopp?

Om fastigheten du är intresserad av saknar avlopp eller om avloppet är i så dåligt skick att det inte kommer godkännas för nybyggnation behöver du budgetera kostnad för ett nytt enskilt avlopp. Det finns olika typer av lösningar, som t ex trekammarbrunn och reningsverk. Vanligen godkänns en viss typ beroende på förutsättningarna på platsen. Kolla gärna med mäklaren, kommunen eller grannarna om vilken typ av avlopp som är möjligt på tomten. Räkna med ett en komplett avloppslösning kan kosta 200-250.000 kr totalt och att det krävs ett separat bygglov för den.

 

Eget vatten?

Om fastigheten du tittar på saknar vatten är en egen brunn en lösning. Kostnaden varierar efter tomtens förutsättningar och om brunnsborraren träffar rätt vid först försöket eller om det krävs flera borrhål. Funderar du på en sjötomt är en avsaltningsanläggning ett bra alternativ som ger dig i princip obegränsat med vatten. Oavsett vilken lösning du väljer är det klokt att budgetera 100-150.000 för detta.

Saknas el?

Saknas el till tomten behöver du ansluta den till elnätet. Här kan elleverantören ge dig ett fast pris som kan variera mycket efter var tomten ligger.

Väljer du vår tjänst Totalansvar hjälper vi dig med allt som behövs från att du köpt tomten till att du flyttar in i ditt nya hus. El, vatten och avlopp, markarbeten, grund, transporter och ett nyckelfärdigt hus utan att du behöver tänka på något själv.

Detaljplan eller inte?

Om fastigheten du tittar på ligger i detaljplanerat område vet du hur mycket och vad du får bygga innan du bestämmer dig för att köpa. Detaljplanen innebär begränsningar men gör ditt beslut mer förutsägbart.

Om det inte finns någon detaljplan bedöms varje bygglovsansökan individuellt. En del kommuner är öppna med råd och vägledning medan andra inte kommer att pröva frågan förrän du har lämnat in en bygglovsansökan. Finns ett giltigt förhandsbesked har du något att utgå ifrån liksom om det står en byggnad på tomten som normalt kan ersättas.

Krävs strandskyddsdispens?

Om fastigheten ligger utanför detaljplan och inom 100 meter från strandlinjen från sjö, hav eller vattendrag (i vissa fall 300 meter) omfattas den normalt av strandskydd. Om du vill bygga nytt eller bygga till inom strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens i samband med din bygglovsansökan.

Det vanligaste skälet till att få strandskyddsdispens är att marken är tagen i anspråk eftersom att det redan finns ett bostadshus på platsen. Prövningen gäller, precis som ett bygglov, dock alltid ett specifikt hus. Om du vill ersätta ett befintligt hus med ett större hus eller ändra placeringen på huset av prövas vilken påverkan din åtgärd anses ha på det rörliga friluftslivet och växters och djurs livsvillkor.

För att bedöma möjligheterna att bygga det du önskar på fastigheten är ett det viktigt att kolla vilka bygglov och vilka avslag som kommunen har givit historiskt. Det kan ge indikationer på vilka möjligheter och begränsningar som finns.

Vi hjälper dig med hela processen vid tomtköp – undersökningar, kontakter med kommunen och därefter bygglovsansökan och eventuell strandskyddsdispens. Ta gärna kontakt med oss med dina funderingar om den tomt du tittar på.

Svårt att hitta en fin tomt?

Många har svårt att finna sin drömtomt. I delar av Sverige är utbudet av obebyggda tomter litet samtidigt som det kan finnas fina tomter med äldre fritidshus på.

Även om du vill skapa ditt eget drömhus kan det vara ett klokt att leta efter fritidshus i dåligt skick. Ett hus med stora renoveringsbehov kan avskräcka många spekulanter och behöver inte vara dyrare än en tomt. Samtidigt kan bygglovsprocessen vara enklare när det står ett hus på plats och du slipper ordna med el och vatten.

Vi rekommenderar därför att titta särskilt noga efter mindre fritidshus och fritidshus i sämre skick på tomter som förtjänar ett bättre hus.

Svårt att hitta tomten du söker?
Anlita oss som din personliga tomtrådgivare så hjälper vi dig både att leta efter tomt och bedöma tomters potential under två år.

Personlig tomtrådgivning →

oktober 24, 2023

8 fördelar med att äga ett Attefallshus

Läs mer

oktober 17, 2023

5 inredningstips för ditt fritidshus

Läs mer
Inredningstips för ditt fritidshus

oktober 17, 2023

Så skapar du den perfekta avkopplingen i ditt fjällhus

Läs mer
Bild på ett fjällhus i vinterlandskap

september 28, 2023

5 fördelar med att äga ett nyckelfärdigt fritidshus

Läs mer
5 fördelar med att äga ett nyckelfärdigt fritidshus

juni 9, 2023

Regler för fritidshus

Läs mer

januari 15, 2023

Interiörstilar som passar din smak

Läs mer

januari 13, 2023

Flexibel betalningsplan

Läs mer

januari 13, 2023

Trygga villkorade avtal

Läs mer

januari 10, 2023

Fasta och transparenta priser

Läs mer

december 21, 2022

Nyckelfärdigt hus eller Totalansvar?

Läs mer

december 21, 2022

Anpassa planlösning efter tomt

Läs mer

juli 2, 2022

Levererar vi till dig?

Läs mer

Naturen som arkitekt

Våra hus har vackra proportioner och detaljer som håller över tid. Det betyder enkla former, enhetliga material och lugn fönstersättning.

Läs mer om vår arkitektur
Våra hus har vackra proportioner och detaljer som håller över tid. Det betyder enkla former, enhetliga material och lugn fönstersättning.

Luta dig tillbaka

Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid – och ge lika mycket bekymmer – som en permanent bostad. Vi tar hand om allting för dig.

Läs mer om vår enkla process
Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid – och ge lika mycket bekymmer – som en permanent bostad. Vi tar hand om allting för dig.

Hus som tål livet på landet

Våra hus tillverkas inomhus under perfekta förhållanden och vi är kompromisslösa i valet av träkvalitet och detaljer. Väljer man bra material håller huset längre. Det är inte svårare än så.

Läs mer om vår kvalitet
Våra hus tillverkas inomhus under perfekta förhållanden och vi är kompromisslösa i valet av träkvalitet och detaljer. Väljer man bra material håller huset längre. Det är inte svårare än så.

Snällare mot planeten

Arbetar man i naturen lär man sig respektera den. Vår byggmetod med minimala transporter är skonsam för miljön och bevarar naturen på ditt lantställe.

Läs mer om hållbarhet och miljö
Arbetar man i naturen lär man sig respektera den. Vår byggmetod med minimala transporter är skonsam för miljön och bevarar naturen på ditt lantställe.
Våra hus har vackra proportioner och detaljer som håller över tid. Det betyder enkla former, enhetliga material och lugn fönstersättning.

Naturen som arkitekt

Våra hus har vackra proportioner och detaljer som håller över tid. Det betyder enkla former, enhetliga material och lugn fönstersättning.

Läs mer om vår arkitektur
Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid – och ge lika mycket bekymmer – som en permanent bostad. Vi tar hand om allting för dig.

Luta dig tillbaka

Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid – och ge lika mycket bekymmer – som en permanent bostad. Vi tar hand om allting för dig.

Läs mer om vår enkla process
Våra hus tillverkas inomhus under perfekta förhållanden och vi är kompromisslösa i valet av träkvalitet och detaljer. Väljer man bra material håller huset längre. Det är inte svårare än så.

Hus som tål livet på landet

Våra hus tillverkas inomhus under perfekta förhållanden och vi är kompromisslösa i valet av träkvalitet och detaljer. Väljer man bra material håller huset längre. Det är inte svårare än så.

Läs mer om vår kvalitet
Arbetar man i naturen lär man sig respektera den. Vår byggmetod med minimala transporter är skonsam för miljön och bevarar naturen på ditt lantställe.

Snällare mot planeten

Arbetar man i naturen lär man sig respektera den. Vår byggmetod med minimala transporter är skonsam för miljön och bevarar naturen på ditt lantställe.

Läs mer om hållbarhet och miljö

Så går det till

Vägen till nytt hus

Så här ser vår enkla process ut steg för steg.

Nyckelfärdigt hus eller Totalansvar?

Välj en samarbetsform som passar dig.

Fasta och transparenta priser

Läs om våra priser och ladda ner prislista.

Trygga avtal

Våra villkorade avtal gör processen trygg.

Flexibel betalningsplan

Betala ditt hus i samma takt som det tillverkas.

Sommarnöjens ansvar

Ansvar för ditt hus i upp till 10 år.

Vägen till nytt hus

Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid och ge lika mycket bekymmer som att uppföra en permanentbostad. Sommarnöjen gör processen enklare. Vår tydliga process innebär att du kan luta dig tillbaka och låta oss göra jobbet. Din personliga projektledare kommer guida dig genom processen.

 

Så här ser vår enkla process ut steg för steg

Nyckelfärdigt hus eller Totalansvar?

Välj mellan tre smidiga sätt att anlita oss. Nyckelfärdigt hus är mest ekonomisk. Med Totalansvar behöver du göra någonting själv. Och med Totalansvar Fast pris ingår dina byggherrekostnader, markarbeten och anslutningar av el och VA i priset.

Läs om våra samarbetsformer och välj den som passar dig bäst. Vilken du än väljer får du en tydlig process och transparenta kostnader.

 

 

Läs mer och jämför våra avtalsformer

Fasta och transparenta priser

Vårt grundpris inkluderar ett nyckelfärdigt hus i naturmaterial. Priset på huset är fast och inga dolda poster tillkommer. Trailertransport över hela Sverige ingår, likaså kranen som lyfter huset till din tomt. Väljer du tjänsten Totalansvar ingår också projektledning, kvalitetskontroll och ansvar för markarbeten på tomten, grund och anslutningar av el och VA. Väljer tjänsten Totalansvar Fast pris ingår också arbetena i priset, liksom dina byggherrekostnader.

 

Läs om våra priser och ladda ner en prislista

Trygga avtal

När du har tecknat ett avtal med oss rekognoserar vi vägen till din tomt och säkerställer att kranlyft fungerar. Därefter påbörjas processen med bygglov, bygganmälan och eventuella andra ansökningar. Skulle transporten inte gå att genomföra eller huset inte få byggas hävs givetvis ditt husköp. 

 

Läs om våra avtal

Flexibel betalningsplan

Du betalar ditt hus i fyra steg, i samma takt som kostnaderna för tillverkningen uppstår. Detta ger lägst kostnad för dig. Om du känner dig tryggare eller din bank föredrar kan du också välja att betala 90 % av beloppet efter leverans. 

 

Så här ser vår betalningsplan ut

 

 

Sommarnöjens ansvar

Varje arbetsmoment i ditt hus kontrolleras i fabriken för att finishen ska hålla högsta kvalitet. När huset är klart granskas det av en oberoende besiktningsman. Väljer du Nyckelfärdigt hus är vi ansvariga för tillverkningsfel i tre år. Med Totalansvar är vårt ansvar tio år och omfattar även markarbeten, grund och anslutningar som har utförts av lokala entreprenörer.

Läs mer om ansvar och garanti

    VILL DU VETA MER ELLER BOKA ETT MÖTE?

    Ställ en fråga eller lämna dina uppgifter så tar vi kontakt med dig.


      Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

      Få inspiration, nyheter och kommande husvisningar direkt i inkorgen.