mars 16, 2022

Regler för Attefallshus

Den 1 mars 2020 började nya regler för Attefallshus att gälla. Den 1 augusti 2020 uppdaterades och förenklades dessa regler. Detta är de viktigaste förändringarna mot tidigare regler:

 • Du får nu bygga Attefallshus på 30 kvm, oavsett vad huset ska användas till och vilka funktioner du önskar.
 • Om du bygger ett Attefallshus med kök och badrum vid din permanentbostad betraktas huset som ett så kallat komplementbostadshus och ska uppfylla de krav som ställs på ett permantentboende. Det måste t.ex. vara tillgänglighetsanpassat.

Förutom dessa ändringar gäller de flesta regler och bestämmelser om Attefallshus som tidigare. Det betyder 4 meters totalhöjd från medelmarknivån och 4,5 meter från tomtgräns.

Attefallsreglerna går före detaljplanen

Det värdefulla med reglerna om Attefallshus är inte bygglovsbefrielsen i sig – det är mest en teoretisk fråga då kommunerna numera kräver bygganmälningar med lika detaljerade ritningar och handlingar som bygglovsansökningar.

Värdet med Attefallshus är istället att de ger rätt att bygga ett hus till, även på fastigheter som är fullt bebyggda enligt detaljplanen. Därför är Attefallshus en särskilt bra möjlighet för fastigheter som omfattas av detaljplan och redan har utnyttjat sin byggrätt. Här får husen, till skillnad från bygglovspliktiga hus, placeras på prickmark, vilket ger fler möjligheter med placering. Dessutom innebär reglerna att Attefallshus är undantagna från detaljplanens begränsningar, om t ex takvinkel, takmaterial och annan utformning.

Bygga Attefallshus utanför planlagt område

På fastigheter utanför detaljplan, där maximal byggyta inte har definierats, kan man ofta ansöka om ett komplementhus i önskad storlek som alternativ till en bygganmälan för ett Attefallshus. I dessa fall kan det dock finna begränsningar i hur stort och utrustat köket får vara då sådana komplementhus oftast inte får fungera som kompletta bostadshus.

Oavsett om ett Attefallshus byggs i detaljplanerat område eller utanför får det placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, förutsatt att grannen godkänner det. Ofta tillåts i sådana fall en placering ned till 1 meter från tomtgräns.

Bygga Attefallshus nära huvudbyggnaden

Attefallshus måste vara fristående och du får inte bygga ihop ett Attefallshuset med huvudbyggnaden eller med en annan byggnad. Önskar man skapa en känsla av samband mellan Attefallshuset och huvudbyggnaden kan man bygga en altan och en pergola mellan husen. En pergola räknas inte som tak om den har minst 50 % luftgenomsläpp.

Det finns ingen tydlig gräns hur nära Attefallshuset får stå ett annat hus på tomten. En meter krävs under alla förutsättningar så att båda husen kan underhållas. Ju närmare ett Attefallshus placeras en annan byggnad, desto strängare brandskyddskrav behöver huset anpassas till.

Eftersom ett Attefallshus ska vara ett komplement till huvudbyggnaden behöver det placeras i anslutning till huvudbyggnaden. Detta är inte ett entydigt begrepp som går att översätta till ett visst antal meter på alla fastigheter, men upp till 25 meter är en bra riktlinje om avstånd som oftast godkänns.

Bygga Attefallshus på en obebyggd tomt

För att ansöka om Attefallshus krävs en huvudbyggnad på fastigheten. Samtidigt går det bra att bygga ett Attefallshus på en obebyggd tomt, men då är det inte formellt ett Attefallshus, utan en bygglovspliktig huvudbyggnad på 30 kvm.

Om man önskar bygga både huvudbyggnad och Attefallshus på en obebyggd tomt måste man först söka bygglov för huvudbyggnaden och sedan göra en bygganmälan för Attefallshuset. En del kommuner är strikta och kräver att huvudbyggnaden ska vara klar innan man kan göra en bygganmälan för Attefallshus. Andra nöjer sig med att startbesked ska vara beviljat för att behandla en bygganmälan.

Liknande skillnader finns när det gäller Attefallstillbyggnader på 15 kvm. I vissa kommuner måste huvudbyggnaden byggas klart innan bygganmälan för tillbyggnaden kan göras medan andra kommuner tillåter att man gör bygganmälan när startbesked har givits och kan bygga huset inklusive tillbyggnaden vid ett och samma tillfälle.

Om man önskar riva en huvudbyggnad för att ersätta den med en ny huvudbyggnad och ett Attefallshus kan det vara klokt att först göra en bygganmälan för Attefallshuset. När detta är klart söker man rivningslov för huvudbyggnaden och bygglov för en ny. Börjar man med rivning av huvudbyggnaden kan kommunen anse att tomten saknar bebyggelse och beviljar därför inte Attefallshus innan den nya huvudbyggnaden är klar.

Attefallshus

Nyckelfärdiga Attefallshus från Sommarnöjen

Vi hanterar dagligen frågor om Attefallshus och bygganmälningar runt om i Sverige. Du är välkommen att kontakta oss med dina funderingar. Läs mer om våra nyckelfärdiga Attefallshus.

oktober 24, 2023

8 fördelar med att äga ett Attefallshus

Läs mer

oktober 17, 2023

5 inredningstips för ditt fritidshus

Läs mer
Inredningstips för ditt fritidshus

oktober 17, 2023

Så skapar du den perfekta avkopplingen i ditt fjällhus

Läs mer
Bild på ett fjällhus i vinterlandskap

september 28, 2023

5 fördelar med att äga ett nyckelfärdigt fritidshus

Läs mer
5 fördelar med att äga ett nyckelfärdigt fritidshus

juni 9, 2023

Regler för fritidshus

Läs mer

januari 15, 2023

Interiörstilar som passar din smak

Läs mer

januari 13, 2023

Flexibel betalningsplan

Läs mer

januari 13, 2023

Trygga villkorade avtal

Läs mer

januari 10, 2023

Fasta och transparenta priser

Läs mer

december 21, 2022

Nyckelfärdigt hus eller Totalansvar?

Läs mer

december 21, 2022

Anpassa planlösning efter tomt

Läs mer

juli 2, 2022

Levererar vi till dig?

Läs mer

Naturen som arkitekt

Våra hus har vackra proportioner och detaljer som håller över tid. Det betyder enkla former, enhetliga material och lugn fönstersättning.

Läs mer om vår arkitektur
Våra hus har vackra proportioner och detaljer som håller över tid. Det betyder enkla former, enhetliga material och lugn fönstersättning.

Luta dig tillbaka

Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid – och ge lika mycket bekymmer – som en permanent bostad. Vi tar hand om allting för dig.

Läs mer om vår enkla process
Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid – och ge lika mycket bekymmer – som en permanent bostad. Vi tar hand om allting för dig.

Hus som tål livet på landet

Våra hus tillverkas inomhus under perfekta förhållanden och vi är kompromisslösa i valet av träkvalitet och detaljer. Väljer man bra material håller huset längre. Det är inte svårare än så.

Läs mer om vår kvalitet
Våra hus tillverkas inomhus under perfekta förhållanden och vi är kompromisslösa i valet av träkvalitet och detaljer. Väljer man bra material håller huset längre. Det är inte svårare än så.

Snällare mot planeten

Arbetar man i naturen lär man sig respektera den. Vår byggmetod med minimala transporter är skonsam för miljön och bevarar naturen på ditt lantställe.

Läs mer om hållbarhet och miljö
Arbetar man i naturen lär man sig respektera den. Vår byggmetod med minimala transporter är skonsam för miljön och bevarar naturen på ditt lantställe.
Våra hus har vackra proportioner och detaljer som håller över tid. Det betyder enkla former, enhetliga material och lugn fönstersättning.

Naturen som arkitekt

Våra hus har vackra proportioner och detaljer som håller över tid. Det betyder enkla former, enhetliga material och lugn fönstersättning.

Läs mer om vår arkitektur
Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid – och ge lika mycket bekymmer – som en permanent bostad. Vi tar hand om allting för dig.

Luta dig tillbaka

Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid – och ge lika mycket bekymmer – som en permanent bostad. Vi tar hand om allting för dig.

Läs mer om vår enkla process
Våra hus tillverkas inomhus under perfekta förhållanden och vi är kompromisslösa i valet av träkvalitet och detaljer. Väljer man bra material håller huset längre. Det är inte svårare än så.

Hus som tål livet på landet

Våra hus tillverkas inomhus under perfekta förhållanden och vi är kompromisslösa i valet av träkvalitet och detaljer. Väljer man bra material håller huset längre. Det är inte svårare än så.

Läs mer om vår kvalitet
Arbetar man i naturen lär man sig respektera den. Vår byggmetod med minimala transporter är skonsam för miljön och bevarar naturen på ditt lantställe.

Snällare mot planeten

Arbetar man i naturen lär man sig respektera den. Vår byggmetod med minimala transporter är skonsam för miljön och bevarar naturen på ditt lantställe.

Läs mer om hållbarhet och miljö

Så går det till

Vägen till nytt hus

Så här ser vår enkla process ut steg för steg.

Nyckelfärdigt hus eller Totalansvar?

Välj en samarbetsform som passar dig.

Fasta och transparenta priser

Läs om våra priser och ladda ner prislista.

Trygga avtal

Våra villkorade avtal gör processen trygg.

Flexibel betalningsplan

Betala ditt hus i samma takt som det tillverkas.

Sommarnöjens ansvar

Ansvar för ditt hus i upp till 10 år.

Vägen till nytt hus

Att bygga ett hus på landet kan kräva minst lika mycket tid och ge lika mycket bekymmer som att uppföra en permanentbostad. Sommarnöjen gör processen enklare. Vår tydliga process innebär att du kan luta dig tillbaka och låta oss göra jobbet. Din personliga projektledare kommer guida dig genom processen.

 

Så här ser vår enkla process ut steg för steg

Nyckelfärdigt hus eller Totalansvar?

Välj mellan tre smidiga sätt att anlita oss. Nyckelfärdigt hus är mest ekonomisk. Med Totalansvar behöver du göra någonting själv. Och med Totalansvar Fast pris ingår dina byggherrekostnader, markarbeten och anslutningar av el och VA i priset.

Läs om våra samarbetsformer och välj den som passar dig bäst. Vilken du än väljer får du en tydlig process och transparenta kostnader.

 

 

Läs mer och jämför våra avtalsformer

Fasta och transparenta priser

Vårt grundpris inkluderar ett nyckelfärdigt hus i naturmaterial. Priset på huset är fast och inga dolda poster tillkommer. Trailertransport över hela Sverige ingår, likaså kranen som lyfter huset till din tomt. Väljer du tjänsten Totalansvar ingår också projektledning, kvalitetskontroll och ansvar för markarbeten på tomten, grund och anslutningar av el och VA. Väljer tjänsten Totalansvar Fast pris ingår också arbetena i priset, liksom dina byggherrekostnader.

 

Läs om våra priser och ladda ner en prislista

Trygga avtal

När du har tecknat ett avtal med oss rekognoserar vi vägen till din tomt och säkerställer att kranlyft fungerar. Därefter påbörjas processen med bygglov, bygganmälan och eventuella andra ansökningar. Skulle transporten inte gå att genomföra eller huset inte få byggas hävs givetvis ditt husköp. 

 

Läs om våra avtal

Flexibel betalningsplan

Du betalar ditt hus i fyra steg, i samma takt som kostnaderna för tillverkningen uppstår. Detta ger lägst kostnad för dig. Om du känner dig tryggare eller din bank föredrar kan du också välja att betala 90 % av beloppet efter leverans. 

 

Så här ser vår betalningsplan ut

 

 

Sommarnöjens ansvar

Varje arbetsmoment i ditt hus kontrolleras i fabriken för att finishen ska hålla högsta kvalitet. När huset är klart granskas det av en oberoende besiktningsman. Väljer du Nyckelfärdigt hus är vi ansvariga för tillverkningsfel i tre år. Med Totalansvar är vårt ansvar tio år och omfattar även markarbeten, grund och anslutningar som har utförts av lokala entreprenörer.

Läs mer om ansvar och garanti

  VILL DU VETA MER ELLER BOKA ETT MÖTE?

  Ställ en fråga eller lämna dina uppgifter så tar vi kontakt med dig.


   Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

   Få inspiration, nyheter och kommande husvisningar direkt i inkorgen.