Sommarnöjens textlogotyp

Vi sparar data i cookies för att förbättra din upplevelse av hemsidan. Läs mer

OK

Regler för Friggebod

Nuvarande regler för friggebodar på 15 kvm började gälla 2008. Tidigare regler begränsade storleken till 10 kvm. 2008 var också året som Sommarnöjen skapade Sveriges första sortiment av arkitektritade friggebodar på 15 kvm.

I korthet gäller följande regler för friggebodar:

  • Byggyta på 15 kvm fördelad på en eller flera byggnader.
  • 3 meters totalhöjd från medelmarknivån.
  • 4,5 meter från tomtgräns, om inte grannen godkänner närmare placering. 
  • Ingen kontakt med kommunen krävs – undantaget är om det krävs strandskyddsdispens och ibland speciellt anmälan av vatten och avlopp.
  • Du får bygga friggebod på 15 kvm oavsett om du har byggt Attefallshus på 30 kvm eller inte.

Reglerna för friggebod går före detaljplanen

Ett värde med friggebodar är att de får byggas även på fastigheter som är fullt bebyggda enligt detaljplanen. Därför är friggebodar en särskilt bra möjlighet för fastigheter som omfattas av detaljplan och redan har utnyttjat sin byggrätt. Här får friggeboden, till skillnad från bygglovspliktiga hus, placeras på prickmark, vilket ger fler möjligheter med placering. Dessutom innebär reglerna att friggebodar är undantagna från detaljplanens begränsningar, om t ex takvinkel, takmaterial och annan utformning.

Bygga friggebod utanför planlagt område

På fastigheter utanför detaljplan, där maximal byggyta inte har definierats, kan man ofta ansöka om ett komplementhus i önskad storlek som alternativ till att bygga en friggebod. komplementhus oftast inte får fungera som kompletta bostadshus.
Oavsett om en friggebod byggs i detaljplanerat område eller utanför får det placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, förutsatt att grannen godkänner det. Ofta tillåts i sådana fall en placering ned till 1 meter från tomtgräns.

Bygga friggebod nära huvudbyggnaden

Friggebodar måste vara fristående och du får inte bygga ihop friggeboden huvudbyggnaden, med ett Attefallshus eller med en annan byggnad. Önskar man skapa en känsla av samband mellan friggeboden och ett annat hus kan man bygga en altan och en pergola mellan husen. En pergola räknas inte som tak om den har minst 50 % luftgenomsläpp.
Det finns ingen tydlig gräns hur nära friggeboden får stå ett annat hus på tomten. En meter krävs under alla förutsättningar så att båda husen kan underhållas. Ju närmare en friggebod placeras en annan byggnad, desto strängare brandskyddskrav kan det behöva anpassas till.
Eftersom en friggebod ska vara ett komplement till huvudbyggnaden behöver det placeras i anslutning till huvudbyggnaden. Detta är inte ett entydigt begrepp som går att översätta till ett visst antal meter på alla fastigheter, men upp till 25 meter är en bra riktlinje om avstånd som oftast godkänns.

Bygga friggebod på en obebyggd tomt

För att uppföra en friggebod krävs en huvudbyggnad på fastigheten. Samtidigt går det bra att bygga en friggebod på en obebyggd tomt, men då är det inte formellt en friggebod, utan en liten bygglovspliktig huvudbyggnad på 15 kvm.

På Boverkets hemsida hittar du alla regler som gäller för friggebodar.

Nyckelfärdiga friggebodar från Sommarnöjen

Vi hanterar dagligen frågor om friggebodar runt om i Sverige. Du är välkommen att kontakta oss med dina funderingar. Se våra nyckelfärdiga friggebodar här.

Publicerad: 2022-01-30


Kontakta oss

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp

Alternativt skicka oss din fråga eller mötesförfrågan så svarar vi skriftligen

E-postadress