Sommarnöjens textlogotyp

Vi sparar data i cookies för att förbättra din upplevelse av hemsidan. Läs mer

OK

Avtal och villkor

Våra hus är alltid nyckelfärdigt monterade. Vi vill ta fullt ansvar för vår slutprodukt och levererar därför inte byggsatser eller halvfärdiga hus.

Du har två avtalsformer att välja mellan. Den ena är mest ekonomisk och den andra så bekväm att du inte behöver göra något själv.

Färdigt hus med Totalansvar

Med vår tjänst Totalansvar sköter vi hela projektet för dig. Och då menar vi precis hela. Vi tar fram en komplett ansökan för bygglov (inklusive strandskyddsdispens, rivning och annat som behövs hos dig) och sköter alla kontakter med kommunen. Vi tar hand om de delar som utförs av lokala entreprenörer – markberedning, anslutningar, kranlyft och arbeten med uteplatser, trappor och gradänger. Om det behövs förser vi din fastighet med anläggningar för enskilt vatten och avlopp.

Förutom att leverera ett färdigt hus handlar vi upp, samordnar och kontrollerar de lokala entreprenörerna. Du får en enda kontakt vilket gör det bekvämt för dig. Och Sommarnöjen blir ensamt ansvariga för hela projektet vilket gör livet enklare om det skulle uppstå problem i framtiden.

Med Totalansvar får du som konsument de ansvar och garantier som ingår i ABS 18, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Det innebär i korthet att Sommarnöjen har ett ansvar för utförda arbeten i tio år och detta ansvar omfattar både själva huset och arbetena som utförts av lokala entreprenörer.

Du anlitar en oberoende besiktningsman för slutbesiktning när alla arbeten är slutförda och Sommarnöjen ansvarar för att eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas enligt ABS 18.

Ersättningen för tjänsten Totalansvar är fast och framgår i våra prislistor. Utöver den fasta ersättningen fakturerar vi dig vår självkostnad för underentreprenörers arbeten vilket motsvarar fakturering från de anlitade entreprenörerna med tillägg på 10 % samt mervärdesskatt.

Färdigt hus utan Totalansvar

Om du önskar ett färdigt hus från Sommarnöjen men kan tänka dig att handla upp markarbeten och liknande själv är vårt Köpeavtal ett ekonomiskt alternativ. Det innebär att du köper en färdig produkt från oss – ett färdigmonterat hus ovan mark. Vårt ansvar för huset regleras i Konsumentköplagen och omfattar tre år.

Vi finner en lokal kranentreprenör som ser till att huset kommer från vår trailer till den önskade byggplatsen. Sedan ger vi dem alla lastuppgifter och ser till att du får en tydlig budget för lyftet. Vi sköter också kontakten med kranentreprenören och ser till att de är beredda när vårt hus kommer.

På samma sätt kan vi bistå dig med att finna en lämplig lokal markentreprenör för att förbereda marken, göra grunden och anslutningarna på tomten. Vi förser dem med en grundplan, uppgifter för anslutning av el, VA och avlopp samt allt de behöver veta för sitt arbete.

Skillnaden mot tjänsten Totalansvar är att du anlitar entreprenörerna direkt, betalar fakturor från dem och att arbetet täcks av deras respektive entreprenöransvar. Väljer man seriösa entreprenörer som vi (eller du själv) har erfarenhet av fungerar detta mycket bra. Eftersom vi förbereder entreprenörerna med allt underlag tar det normalt inte mycket tid i anspråk för dig.

När huset är monterat anlitar du en oberoende besiktningsman för slutbesiktning och Sommarnöjen ansvarar för att åtgärda eventuella anmärkningar på huset.

Villkorat avtal

För att du ska kunna påbörja processen utan risker är våra avtal villkorade av att huset kan levereras till din önskade byggplats och av att du får bygglov för huset.

Det första som sker när du har tecknat avtal med oss är att vi – med hjälp av våra lokala transportpartners – undersöker och bekräftar att huset du har valt kan transporteras och lyftas den plats du önskar. Ofta går detta snabbt men är vägen smal, lyftet långt eller sjötransport krävs kan det behövas en del arbete för oss. Skulle det visa sig att leverans inte är möjlig betalar du inget och avtalet hävs.

Skulle det visa sig att kommunen kräver justeringar av ditt hus för att bevilja bygglov åtar vi oss ändra mått, taklutning, fönstersättning ytskikt eller annat som krävs. Köpesumman kan då justeras – upp eller ner – mellan det hus som kommunen godkänner och det ursprungliga huset. Visar det sig att du inte kan få bygglov alls hävs naturligtvis avtalet och din totala ersättning begränsas till arbetet med bygglovet.

Betalning

Du betalar ditt hus i samma takt som kostnaderna för tillverkningen uppstår. I våra grundavtal är faktureringen för huset uppdelat på fyra steg:

  • 10 % vid avtalets undertecknande.
  • 40 % vid erhållet bygglov.
  • 40 % vid leverans av husmoduler.
  • 10 % när huset godkänts vid oberoende slutbesiktning.

Har du eller din bank specifika önskemål kan vi lägga upp en individuell betalningsplan för dig och delfinansiera din byggprocess. Då betalar du 90 % av totalbeloppet efter leverans.

För tilläggstjänsten Totalansvar faktureras 50 % av vår fasta ersättning när vår upphandling av entreprenörer inleds, efter produktionsstart. Resterande 50 % faktureras vid godkänd slutbesiktning. Kostnader för entreprenörerna faktureras när de har slutfört sina respektive arbeten, t ex färdig grund och genomfört kranlyft.

Publicerad: 2022-07-01


Kontakta oss

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp

Alternativt skicka oss din fråga eller mötesförfrågan så svarar vi skriftligen

E-postadress